kondenzator
Motorni kondenzatori 
 kond_low_powe
Energetski kondenzatori
kond_correction
Uređaji za kompenzaciju jalove energije
Regulatori jalove energije