Kompenzacija jalove energije – uređaji za kompenzaciju jalove energijekompenzacija_jalove_energije_1

Većina električnih uređaja kao sto su asinkroni motori, kolektorski motori na obrtnu struju, transformatori, prigušnice, indukcijske peći, aparati za zavarivanje, fluorescentne svjetiljke i mnogi drugi trebaju za rad pored radne energije i jalovu energiju, što za posljedicu ima dodatni trošak za isporuku energije. Pored troškova za isporuku energije, jalova energija nam dodatno opterećuje prijenosne linije i druge elemente razvodnih postrojenja. Kompenzacija jalove energije poboljšava to stanje tako da induktivnim potrošačima što bliže mjestu priključenja, paralelno priključimo kondenzatore.

Određivanje snage kompenzacijskih uređaja
Način kompenzacije i potrebna snaga kompenzacijskog uređaja određuje se na osnovu tehničko-ekonomske studije za vrijeme projektiranja elektroenergetskih postrojenja ili dijela mreže sa planiranim priključenjem kompenzacije. Kod pogona gdje se za kompenzaciju opredijele kasnije, snaga kompenzacije se odredi na osnovu analize potrošene jalove i radne energije u određenom obračunskom razdoblju. Pored podataka o potrošnji energije najvažniji je precizni podatak o broju radnih sati.

Kompenzacija jalove energije – načini:
Poznajemo tri različita načina kompenzacije jalove energije:
• Pojedinačna kompenzacija jalove energije – većim potrošačima direktno priključimo odgovarajuću snagu kondenzatora
• Grupna kompenzacija jalove energije – grupi potrošača priključimo odgovarajuću snagu kondenzatora
• Centralna kompenzacija jalove energije – sa centralnog mjesta ručno ili automatski uključujemo potrebnu snagu kondenzatora

Pojedinačna kompenzacija jalove energije

Pojedinačna kompenzacija jalove energije obično je izvedena sa stalno priključenim kondenzatorima ili uređajima. Na taj način kompenziramo elektromotore i transformatore. Niskonaponske motore, koje rijetko prekopčavamo, primjerno je iz tehničkih i troškovnih razloga kompenzirati stalno priključenim kondenzatorom.
Pri tome treba uzeti u obzir sljedeće:
• Ako je motor uklopljen prekidačem zvijezda – trokut, kod upotrebe trofaznog kondenzatora, koji je spojen u trokut, potrebno je upotrijebiti
poseban prekidač, da prije preklapanju ne bi došlo do štetnih naponskih preopterećenja i strujnih udara. Ako takav prekidač nemamo, treba ugraditi kondenzator sa šest polova, koji priključimo paralelno namotajima motora.
• Potrošnja jalove snage motora zavisi od tipa motora, a posebno od broja okretaja i stupnja opterećenja motora. za izbor pravilne vrijednosti kondenzatora mora se pored ovih podataka uzeti u obzir i mogućnosti brzog rasterećenja motora. Ako takva mogućnost postoji, moguće je motor kompenzirati samo do 90% potrošnje jalove snage u praznom hodu. Kod prevelikog kondenzatora može kod brzog rasterećivanja motora doći do vlastite uzbude. Ako brzo rasterećenje motora nije moguće, motor se može kompenzirati s obzirom na stvarnu potrošnju jalove snage.

Grupna i centralna kompenzacija jalove energije
Grupna i centralna su obično izvedene sa automatskim uređajima. Ponekad je automatski uređaj kombiniran sa stalnim uređajem. To je ekonomski opravdano kod potrošača sa većim brojem stalno priključenih većih motora. Automatski kompenzacijski uređaji – Uređaji tip KOK su namijenjeni za grupnu i centralnu kompenzaciju jalove energije u elektrorazvodnim postrojenjima, industrijskim i drugim proizvodnim pogonima i ustanovama. Postoje u spektru od 17,5kvar do 720kvar.

Uređaji za automatsku komenzaciju jalove energije sa filtriranjem viših harmonikakompenzacija_jalove_energije_2Uređaji za automatsku kompenzaciju jalove energije sa filtriranjem viših harmonika su namijenjeni za centralnu kompenzaciju jalove enrgije u elektroenergetskim postrojenjima, industrijskim i drugim proizvodnim pogonima gdje su prisutni viši harmonici u mreži. Obično se filtrira 5. Harmonik koji je u mreži najčešće najintezivniji. Moguće je i pojasno filtriranje različitih harmonika i to 5, 7 i 11. Osnovni spektar snage uređaja je od 150kvar do 720kvar. Maksimalna snaga jednog ormara sa glavnom sklopkom je 240kvar, odnosno 300kvar bez glavne sklopke. Daljnje povećanje snage je moguće jednostavnim dodavanje jednog ili dva ormara. U tom slučaju regulator jalove snage kompletnog uređaja je ugrađen samo u prvom ormaru. Na zahtjev su moguće i druge kombinacije snage pojedinačnih stupnjeva.

Stalni kompenzacijski uređaji
Stalni kompenzacijski uređaji namijenjeni su za kompenzaciju niskonaponskih transformatora, a moguće ih je upotrijebiti kao povećanje snage ranije ugrađenih kompenzacijskih uređaja. Povećanje može biti stalno priključeno, a ukoliko ima regulator uređaja još slobodne stupnjeve, može se koristiti kao dio automatskog uređaja.

Stalni kompenzacijski uređaji sa filtriranjem viših harmonika
Stalni kompenzacijski uređaji sa filtriranjem viših harmonika su namijenjeni za direktnu kompenzaciju jalove energije vlastite potrošnje energetskih trasformatora u mrežama, gdje su prisutni viši harmonici. U takvim mrežama u istom galvanskom području nije dozvoljena kombinacija kompenzacijskih uređaja bez i sa filtriranjem viših harmonika. Zbog toga se kao direktna kompenzacija, u kombinaciji sa automatskom kompenzacijom, može ugraditi stalni kompenzacijski uređaj sa filtriranjem viših harmonika. Osnovni spektar snage uređaja je od 15kvar do 60kvar.

 

PDF_iconPreuzmite katalog uređaja za kompenzaciju jalove energije