Energetski kondenzatori

Energetski kondenzatori KNK su namijenjeni za kompenzaciju jalove snage induktivnih potrošača energetski_kondenzator(transformatori,elektromotori,ispravljači , itd.) u industrijskim mrežama napona do 660V. Svaki energetski kondenzator ima ugrađen mehanički osigurač koji električno štiti kondenzator. Prema kraju životnog vijeka kondenzatora ili zbog preopterećenja dielektrika on se tolko umori da je broj samoozdravljivih proboja s vremenom sve veći. To ima za posljedicu povećanje koncentracije plina u aluminijskom kućištu te raztezanje istog. Kod određenog rastezanja dolazi do kidanja dovode žice i time do prekida dovoda električnog napona na kondenzatorski element u kućištu (lončiću). Za uspješno djelovanje osigurača mora biti osigurano najmanje 5mm prostora za rastezanje lončića. Takva konstrukcija kondenzatora osigurava potpunu sigurnost od eksplozije i požara.  Zbog preopterećenja postoji mogućnost da se dielektrik na određenim mjestima ošteti. Posljedica toga je lokalni proboj. Električni luk koji kod toga nastupi otpari tanki metalizirani sloj i tako izolira oštečeno mjesto ostalog djela kondenzatora. Gubitak kapacitivnosti kao posljedica proboja je vrlo malen (nekoliko pF). Mogućnost samoozdravljivosti garantira pouzdan rad i dugi vjek trajanja kondenzatora.

Svaki energetski kondenzator ima ugrađen otpornik , koji omogućava da se kondenzator isprazni na 50v u vremenu 60s , poslje iskopčanja napona.

PDF_iconPreuzmite katalog energetskih kondenzatora